فعالان حقوق بشر در زندان

نوید خانجانی فعال حقوق بشر

ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشری

خسرو کردپور و مسعود کردپور

خسرو کردپور، روزنامه‌نگار، مدیرمسئول تارنمای

تارنمای کردستان میدیا خبر داده

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر

مريم صالحی يکی از فعالان حقوق زنان در ايران ۱۲ روز پيش دستگير شده است.


هرانا، ارگان خبری مجموعه...

کوهيار گودرزی، فعال حقوق بشر، شب گذشته با سپردن قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.


به...

کوهيار گودرزی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به پنج سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان شهرستان زابل محکوم...