فعالان مدنی آذربایجان

۱۲ سازمان مدافع حقوق اقلیت‌های

وضعیت کنشگران و فعالان جامعه مدنی در شهرستان‌ها و مناطق دور از مرکز چه طور است؟ آیا انتخابات، توانسته...

نیروهای دولتی روز سه‌شنبه پنجم مهرماه در شهرستان خوی چندین تن از شهروندان را بازداشت کرده‌اند.

 

به گزارش انجمن زندانیان...

در هفته‌ی گذشته کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به چهار سال حبس تعزیری محکوم...

محسن کاکارش- بازداشت فعالان مدنی، صدور احکام حبس، تعیین وثیقه‌های سنگین و مخالفت با مرخصی زندانیان از جمله موارد...