فعالان مدنی زندانی

وضعیت جسمی و روحی آتنا دائمی، فعال مدنی که در زندان اوین به‌سر می‌برد «نامساعد» گزارش شده است.

آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان در ايران از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هفت سال حبس...

۳۰ از فعالان سیاسی و

شش فعال مدنی بازداشت‌شده در