فعالان کارگری زندانی

منابع نزدیک به فعالان کارگری گفته‌اند خانواده‌های این سه بازداشت شده تهدید شده‌اند «اگر سکوت نکنند» شرایط خودشان و...

دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان‌غربی، حکم ١٣ سال حبس تعزيری پنج فعال کارگری را تأييد کرد.

شاهرخ زمانی، فعال کارگری زندانی،

شاهرخ زمانی، فعال کارگری زندانی

شاهرخ زمانی، فعال کارگری زندانی

 اعتصاب غذای ‫شاهرخ زمانی، عضو

شاهرخ زمانی، فعال کارگری که

فرشته اسانلو، خواهر افشین اسانلو،

محمد احیایی، محمد قاسم‌خانی، بهرام

رضا شهابی، فعال کارگری زندانی که در بند ۳۵۰ زندان اوين دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود،...

با گذشت بيش از ۲۰ روز از اعتصاب غذای تر و دارو توسط رضا شهابی، فعال کارگری در زندان،...

محکوميت رضا شهابی، صندوقدار و عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران از سوی دادگاه انقلاب به...

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هيأت مديره سنديکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و حومه پس از پنج...

ابراهيم مددی از فعالان کارگری پس از تحمل سه سال و نيم زندان آزاد شد.


کميته هماهنگی برای کمک...

به‌گفته همسر رضا شهابی، اين فعال کارگری در اعتراض به حکم اخير دادگاه عليه وی در زندان دست به...

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقام‌های ايرانی بايد فورأ ده‌ها فعال کارگری را که به‌دليل دفاع از...

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای در رابطه با بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در...