فعالیت اقتصادی نظامیان

وزیر دفاع از دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در نیروهای مسلح خبر داده بود،...

رییس مجلس از سپاه پاسداران خواست معادنی را که به بهره‌برداری نرسیده و کارخانجاتی را که با عنوان...

سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح