فعال کارگری

گفته می‌شود شاهرخ زمانی شب قبل از فوت نیز با خانواده خود صحبت کرده و تا دم صبح هم...

بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری، در پی شدت بیماری و وخامت اوضاع جسمانی از زندان رجایی‌شهر به بیمارستان منتقل شد....

حامد محمودی‌نژاد، عضو کمیته‌ هماهنگی

دست‌کم ۱۲۲ هزار کارگر شاغل