فقر در ایران

در سال ۲۰۰۷ سازمان ملل ۲۰ فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرد. هدف...

هر خانواده ایرانی خلاف آمار و ارقام دولتی، این روز‌ها سخت نگران تامین معاش روزمره خود است. اگر...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰