فقر مطلق

اگر خط فقر با درآمد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سنجیده شود، ۴۰ درصد خانواده‌ها زیر خط فقرند....

یک میلیون نفر در #ایران به دلیل پرداخت خسارات تصادف دچار #فقر_مطلق شده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیات مدیره...

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی خط فقر در ایران در سال ۱۳۹۵ پرداخته است. به گزارش...