فقر و زنان

تبعیض قانونی میان زنان و مردان در میزان سهم‌الارث بر اساس عوامل جنسیت و زوجیت از موجبات افزایش فقر...

شهیندخت مولاوردی گفته این روزها حتی در شکم مادر هم نوزادان فروخته می‌شوند و با اینکه آماری از آنها...