فقر غذایی

روزنامه خراسان روز پنجشنبه /۱۱ مرداد در ضمیمه خود که روزنامه محلی سیستان و بلوچستان است مطلبی با عنوان...

فتاح رئیس کمیته امداد:«در حال حاضر تعریف فقر مطلق در کشور ما بسیار سخت شده و اگر بخواهیم خیلی...

فقر غذایی در ایران به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است و کودکان و زنان بیشتر در معرض سوءتغذیه‌اند....

رسول دیناروند، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو فقر غذایی در ایران را یکی از چالش‌های اساسی...

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که نزدیک به سی درصد جمعیت ایران زیر خط فقر غذایی قرار دارند اما...