فلات ایران

شادیار عمرانی- اول آوریل/ سیزدهم فروردین، آغاز سال نوی آشوریان است. آنان که از قدیمی‌ترین برگزار‌کنندگان جشن بهارند، حالا...

فعالیت انسان در فلات ایران به همراه شرایط خاص زمین‌شناسی مهمترین عوامل تخریب زیست بوم‌های منطقه است. اما می‌توان...