فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا

پس از درخواست تجدیدنظر در رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر حذف نام حماس از فهرست سازمان‌های تروریستی،...