فهیمه فرسایی

فهیمه فرسایی - با کندوکاو در دگرگونی‌های اجتماعی‌ ـ سیاسی آلمان، تصویری از چشم‌اندازهای رنگارنگ ژانر "ادبیات مهاجرت" در...

فهیمه فرسایی − خاطرات من از اوین، مثل اجزای تابلویی است که تنها با یک رنگ نقاشی شده: سفید.