فيلترينگ هوشمند

وزارت ارتباطات می‌گوید اختلالاتی که در روزهای اخير در اينستاگرام رخ داده، اختلال موقت شبکه‌ای است که در هر...

يک مقام وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران می‌گوید سايت‌های اينترنتی بر اساس سن‌ و شغل کاربران فيلتر خواهند...