فیسبوک و انتخابات آمریکا

ترامپ فرمان اجرایی برای کاهش اختیارات شبکه‌های اجتماعی را امضا کرد. شرکت‌های توئیتر، گوگل و فیس‌بوک تصمیم ترامپ را...

فرهنگ آکسفورد کلمه post-truth (پساحقیقی) را به عنوان کلمه سال ۲۰۱۶ برگزید. خبرسازی به جای خبررسانی. عام‌گرایی به...

فیسبوک متهم شده که با انتشار اخبار جعلی در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش داشته. برخی...