فیلتر

این سایت‌ها در پی آن فیلتر شدند که سخنگوی قوه قضائیه گفته بود به دستور دادستانی تهران انتشار تصاویر...

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کرد که سایت «دانا»، منبع خبری که موجب توقیف روزنامه «قانون»...