فیلمنامه گل از جعفر پناهی

تازه‌ترین پروژه سینمایی جعفر پناهی «گل» نام دارد. در این درام، پدران فرزندان فلج‌شان را می‌کشند. فیلمنامه «گل» «فوند...