فیلم مستند رقص به سبک ایرانی

شهزاده سمرقندی - نخستین فیلم بلند فرشاد آریا به زندگی یک دختر ایرانی به نام رویا در هلند می‌پردازد...