فیلم های ایرانی در جشنواره فیلم مونترال

سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم مونترال در کانادا گشایش یافت. در این جشنواره که تا ۲ سپتامیر ادامه...

سی و هفتمین دوره جشنواره

جشنواره فیلم مونترال در کانادا که از ۲۲ اوت تا ۲ سپتامبر ۲۰۱۳ بیست هفتمین دوره خود را برگزار...