فیلم های عباس کیارستمی

علی امینی نجفی - کبارستمی سینما را پهنه تجربه‌های تفنن‌آمیز می‌دید. با شهامتی درخور گفته است از کارهایی مانند...