فیلیپ هاموند

مخاطب قرار دادن افکار عمومی را "دیپلماسی عمومی" می‌نامند که هدف ‌آن اقناع کردن مخاطب بدون هرگونه واسطه است....

ایرج ادیب‌زاده - پس از چهار سال قفل سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در تهران و لندن گشوده شد تا...

رئیس بانک مرکزی پس از دیدار با وزیرخارجه بریتانیا از شروع فعالیت دو بانک ایرانی در لندن خبر داد....