قاسم شعله‌سعدی

روز گذشته جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین تهران، به صورت مشروط از زندان آزاد شدند. به همین مناسبت...

قاسم شعله‌سعدی، پس از آزادی از زندان جريان حمله مأموران امنيتی به نشست "سراب اهل قلم" و بازداشت نزديک...

در حمله مأموران امنيتی به "سرای اهل قلم" گروهی از فعالان سياسی، از جمله مهدی خزعلی و قاسم شعله‌سعدی...

قاسم شعله‌سعدی، استاد دانشگاه و نماينده پيشين مجلس ايران به دو سال حبس محکوم شد.


به گزارش تارنمای کمپين...

وضع جسمی قاسم شعله‌سعدی، نماينده پيشين مجلس ايران که در زندان به‌سر می‌برد، «وخيم» گزارش شده است.


به گزارش...