قانون اساسی عراق

مسرور بارزانی استقلال کردستان عراق را شرط حفظ امنیت کردها دانست و گفت که جامعه بین‌الملل به دلیل نبود...

در حالی‌که رئيس‌جمهور عراق، حیدر عبادی را مأمور تشکيل کابينه کرده، نيروهای نظامی وفادار به نوری مالکی نقاط حساس...