قانون جرم سیاسی

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تاریخ ۲۵ شهریور در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد گفته بود به‌ دنبال...

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعلام کرد به‌ دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از او، قرار...

در سال‌های اخیر، مساله «عدم دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه» در ایران یکی از مسائل مورد انتقاد...