قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که شهرداران...