قانون منع خشونت علیه زنان

مستند «لت و کوب زنان»

عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس افغانستان، جنجال‌های زیادی را در حلقه‌های مختلف مدنی به‌وجود...

قانون منع خشونت علیه زنان،