قانون کار فرانسه

قانون کار فرانسه، با ۱۲۰ سال سابقه، از فراز و نشیب‌های گوناگونی گذر کرده است.

در ادامه اعتراضات مردمی به بی‌عدالتی‌های اجتماعی در فرانسه، پنج‌شنبه شب ۱۴ آوریل / ۲۶ فروردین درگیری‌های خیابانی در...