قانون کار

نسرین هزاره مقدم - در تنظیم لایحه اصلاح کار، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر...

سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نقض حقوق کارگران را نشانه گرفته است. فعالان کارگری، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی سیاست‌های دولت...

از این پس آن دسته از کارگران معدن که فعالیت حرفه‌ای‌شان روی زمین است نمی‌توانند از قانون مشاغل سخت...

بین ۱۴۸ کشور جهان رتبه ایران در اخراج و استخدام ۱۰۹ و در دستمزد ۱۳۸ است. معاون وزیر کار...

جهانی‌شدن و دیجیتالیزه‌شدن اقتصاد، مناسبات و قوانین کار را تغییر داده است. کار حالا لزوما در محل و زمان...

بهرنگ زندی- نبود پیوند میان جنبش‌های کارگری و مسائل همجنس‌گرایان در ایران، باعث شده است مشکلات زندگی آنان دو...