قاچاق خاک ایران به قطر

در لایحه حفاظت از خاک که امسال به تصویب مجلس رسید فروش خاک ممنوع شد. با این وجود نه...

ناصر کرمی- آیا باید سخت نگران تاراج خاک ایران از طریق صادرات آن به کشورهای عربی باشیم؟ در مقایسه...

در همین زمینه: یک تهدید

مشکل ریزگردها و آلودگی هوا کافی نبود، مشکل قاچاق خاک حاصلخیز به کشورهای عربی هم اضافه شد. با وجود...