قاچاق عتیقه

از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در ارتباط با جرایم میراث فرهنگی در ایران...

بیژن روحانی - بریتانیا که یکی از مهم‌ترین مقصدهای اشیاء تاریخی قاچاق در دنیا محسوب می‌شود، اعلام کرده به‌طور...