قاچاق اسلحه

مقامات بحرينی می‌گويند که مظنون اول در ماه اوت ۲۰۱۳ در ايران آموزش نظامی ديده و اعتراف کرده که...