قتل فرخنده

کریمه شبرنگ − «من فکر می‌کنم تا آموزه‌های دینی در هر کشوری به ویژه کشور من بازنگری، نو سازی...

سال گذشته در سالگرد قتل فرخنده برای بزرگداشت او در مکانی که به قتل رسیده بود بنای سنگی ساخته...

۳۰ تن از کسانی که در قتل فرخنده، دختر جوان افغان دست داشتند در دادگاه محاکمه شدند که چهار...