قتل های سیاسی در کلمبیا

جسد سیسیلیا کوئیکیو، زن چپ‌گرای فعال حقوق بشر در کلمبیا با آثار ضربات چاقو بر پیکرش یافت شد.