قذافی

شکاف‌ها در لیبی متعددند: منطقه‌ای، قبیله‌ای، و سیاسی. مداخلات خارجی نیز وضع را پیچیده‌تر کرده. در این میان مردم...

پس از بسته شدن سفارت آمریکا و خروج کارکنان سازمان ملل از لیبی، آلمان هم از شهروندان خود خواست...