قرآن

حسن پویا - این کتاب شامل بحث‌هایی درباب تأویل، هرمنوتیک، درک از حقیقت در فلسفه، نگاه به امر مقدس...

جویا آروین − سروش با نظریه‌ی «رؤیاهای رسولانه» در سپهر نواندیشیِ دینی گردوغباری به پا کرد، گردوغباری که دیگر...

اکبر گنجی − آیا دامنه تغییراتی که در یک دین به وجود می‌آید تا هرکجا که پیش برود همچنان...

اکبر گنجی − مسئله "ادعای پیامبری" سروش پیچیده‌تر از آن است که با یک انکار لفظی ساده فیصله یابد....

میثم بادامچی − تنشی بالقوه که میان لوازم دو نوع دین‌ورزی معرفت‌اندیش و تجربت‌اندیش در پروژه روشنفکری دینی سروش...

میثم بادامچی – من در بسیاری موارد نظریه رؤیاهای رسولانه سروش را قابل دفاع در برابر نقدهای گنجی می‌دانم،...

اکبر گنجی − توجه به سیر تحولات فکری سروش می‌تواند در فهم بهتر نظرات کنونی او مفید باشد و...

نصرالله پورجوادی − برای این که بگوئیم پیغمبر ما هذیان نمی گفت می گوئیم حضرتش خواب می دید.

تقی کیمیائی اسدی − موضوع رؤیاهای رسولانه سروش انگیزه نوشتن این مقاله درباره‌ی زیربنای علمی ادراکاتی است که سروش...

اکبر گنجی − سروش خود را واجد تمام شؤون یک پیامبر و ولی‌ای صاحب وحی می‌داند، و از این...

اکبر گنجی − سروش گرچه دین مولوی را از جهات مهمّی بر دین محمّد برتر می‌داند، اما در عین...

اکبر گنجی − در این مقاله پاره‌ای از پیش فرض‌های مهم مدعای "خواب‌های محمد"، پاره‌ای از اصول روشی این...

در این مقاله پی‌‌آمدهای نظریه عبدالکریم سروش در مورد "رؤیاهای رسولانه" از منظر ارتباط معرفتی بیننده رؤیا (پیامبر) با...

اکبر گنجی − فرضیه رؤیاهای رسولانه عبدالکریم سروش نشان می‌دهد که در اصلی‌ترین مدعیات اسلام، حق با مشرکان بوده...

بیژن عبدالکریمی- اگر این روان-‌شناسی و سوبژکتیویته تاریخی شخصیت نبی است که خالق صور رؤیایی وحی است، در این...

اکبر گنجی − من در این نوشته می‌کوشم تا استدلال کنم که فرضیه سروش درباره رؤیاهای رسولانه لااقل با...

محمد قائد- آقای بازرگان از هیچ نظر هماورد آقای سروش نیست. اما آقای سروش هم ظاهراً در ادامهٔ...

«قرآن آمریکایی» با تصویرسازی‌های سندو بیرک، از قرآن تقدس‌زدایی می‌کند. یک کالای آمریکایی: همبرگر مک‌دونالد و براندی دیگر....

وفا مهرآیین − تصویر قرآنی زن، متناسب با تصویر ایدئولوژیک اسلامی است که منجر به شکل‌گیری حقوق نایکسان‌انگار بین...

آزمايش‌ «قدمت‌يابی راديو کربن» بر روی اين قرآن با احتمال بيش از ۹۵ درصد نشان داد که اين...