قراردادهای موقت کار

کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند. بیش از ۹۰ درصد اما بی‌قرارداد یا با قراردادهای موقت...

شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفته است که پرداخت حقوق ماهانه کارگزاران مخابرات روستایی را به تعویق اندازد و بدین‌ترتیب،...

#کارگران_بومی_عسلویه که در پی اتمام #قراردادهای_موقت، بیکار شده‌اند روز چهارشنبه هشتم اسفند مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تجمع...

تجمع‌کنندگان به نمایندگی از اپراتورهای برق استان‌های مختلف از جمله آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان راهی تهران شده...

متن خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم درباره برداشته شدن ممنوعیت عقد قرارداد کمتر از یک سال بیش از...

شرکت مخابرات ایران به وعده دائمی‌کردن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی عمل نکرده‌. بیش از ۵۰۰ کارگزار از تمام ایران...

قراردادهای سفید امضا را می‌توان زاده شرایطی دانست که به رواج قراردادهای موقت‌ منجر شده است: بحران بیکاری، اضطرار...

کارگران در واحدهای تعمیراتی پروژه‌های فاز ۱۲ کنگان شاغلند و به نامشخص بودن وضعیت قراردادهای کاری، وضعیت نامناسب استراحتگاه‌ها...

کارگران پالایشگاه بیدبلند ۲ در اعتراض به قراردادی بودن و عدم امنیت شغلی اعتصاب زده بودند و...

در حال حاضر تنها ۵ درصد از قراردادهای کار در ایران دائمی هستند و در مواردی که کار جنیه...