قراردادهای نفتی

بیژن نامدار زنگنه می‌گوید که دولت به خاطر ترس از انتقادهای داخلی و فشارهای خارجی جرأت نمی‌کند «نام...

قرارداد توتال "کلونیال" است، اگر اقتصادی نباشد و عوامل فوق اقتصادی در شکل‌گیری‌اش نقش داشته باشند.

ایران به دو شرکت شل و برتیش‌پترولیوم نفت خام و میعنات گازی فروخت. هر یک از این محموله‌ها یک...

در پی جلوگیری پلیس از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت و بازداشت و سپس آزادی گروهی از...

سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین هشدار داد که «دشمن» در حال حاضر از روش دوستی برای نزدیکی...

گروهی از جوانان بسیجی مخالف قراردادهای نفتی جدید ایران قصد برگزاری تجمع بدون مجوز را داشتند اما نیروی انتظامی...