قرارداد پیمانی

صدها تن از کارکنان مخابرات روستایی با خواست انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با شرکت مخابرات و اجرای طرح...

حدود ۱۰۰ کارگر پس از قبولی در آزمون استخدامی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس استخدام شده‌اند اما مدیریت پالایشگاه...

کارکنان پیمانی مخابرات راه دور: تهدید به اخراج و تعدیل نیرو تاکنون حربه‌ای بوده برای عدم اجرای قانون و...