قربانیان غیرنظامی جنگ

ایالات متحده تنها در ۲۰۱۷ دست به ۲۶۰۹ حمله هوایی در افغانستان زده است که بر اثر آن...

آمریکا برای نخستین بار آمار غیرنظامیان کشته شده در حملات پهپادها در پاکستان، یمن، سومالی و لیبی را ارائه...