قربانیان اسیدپاشی

اصغر خمسه، عکاس ایرانی با مجموعه «آتش نفرت» درباره قربانیان اسیدپاشی جایزه معتبر مسابقه عکاسی جهانی سونی در...

آیدا قجر- در پی مرگ سمیه مهری، قربانی اسیدپاشی، سرنوشت دختران او در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و...