قربان بهزادیان‌نژاد

قربان بهزاديان‌نژاد، رئيس ستاد ميرحسين موسوی در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به زندان اوين برگردانده شد.

 

به گزارش تارنمای کلمه،...