قصاص چشم

حکم قصاص در مورد محکومی که به چشم‌های یک دختر چهار ساله آهک پاشیده، به اجرا گذاشته شده است....

«کارشناسان پزشکی قانونی» گفته‌اند حکم قصاص چشم یک متهم را می‌توان در یک مرکز تخصصی چشم‌پزشکی انجام داد؛ دیوان...

پزشکان جنایی در ایران در مورد يک پرونده اعلام کرده‌اند که اجرای حکم «قصاص چشم در برابر چشم» امکان‌پذير...