قضازدایی

ادعای ابراهیم رئیسی در جرم‌زدایی از قوانین از طریق قضازدایی از دعاوی خانوادگی در حالی است که قوانین کیفری...

وجود نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه جدای از افزایش تعداد بالای پرونده‌های قضایی، ایران را به نهمین کشور...

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که ایران از نظر میزان بازداشت‌ها قاعده‌مند نیست و در چنین...