قضازدایی

وجود نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه جدای از افزایش تعداد بالای پرونده‌های قضایی، ایران را به نهمین کشور...

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که ایران از نظر میزان بازداشت‌ها قاعده‌مند نیست و در چنین...