قطار شبانه لیسبون

الاهه نجفی – «قطار شبانه لیسبون»، نوشته پاسکال مرسیه به تازگی به فارسی ترجمه و منتشر شده. این رمان...

پاسکال مرسیه که استاد شناخته‌شده فلسفه است می‌گوید آنچه که در بیرون از ما اتفاق می‌افتد، تصادف است. آنچه...