قطعنامه توافق هسته‌ای

ایرج ادیب‌زاده- توافق هسته‌ای این امید را ایجاد کرده بود که مناسبات ایران و امریکا بهبود یابد. آیا سخنرانی...