قطعنامه سوریه

ایرج ادیب‌زاده - تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت که «تاریخی» توصیف شده، نشانگر توافق جامعه‌ بین‌المللی برای حل بحران...