قطعنامه پارلمان اروپا درباره سرکوب اعتراضات آبان ۹۸

بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان تاکنون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت...

پارلمان اروپا از سازمان ملل خواست تحقیقات مستقلی را درباره سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ آغاز کند و خواهان آزادی...