قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران

پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست علاوه بر آزادی فوری نسرین ستوده، به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار...

مجلس شورای اسلامی در واکنش