قطعی برق

از ترییون زمانه - بابک سلطانی: متن پیش رو روایت یکی از ساکنان شهر رشت است در روزهایی که...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که جمعه ششم مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...

شهروندان تهرانی در حالی روزهای گرم تابستان را سپری می‌کنند که با قطعی مکرر آب و برق روبرو شده‌اند....

با رسیدن مصرف برق ایران به مرز ۵۰ هزار مگاوات در روز، بيشترين حجم مصرف روزانه برق در سال...

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفته است با توجه به افزایش بی‌سابقه مصرف برق، احتمال خاموشی در تهران وجود دارد.