قطع آب

آب انتقالی شهر يزد از روز سه‌شنبه ۱۶ ارديبهشت به علت تعميرات قطع شده و مدارس ابتدايی و راهنمايی...

محمدحسین شرعیاتی، مدیر روابط عمومی

آب آشامیدنی در برخی از